Nesesitatea utilizării plaformelor de e-Learning în procesul integrării copiilor cu nevoi speciale

Nesesitatea utilizării plaformelor de e-Learning în procesul integrării copiilor cu nevoi speciale

Nesesitatea utilizării plaformelor de e-Learning în procesul integrării copiilor cu nevoi speciale

Programa de terapie educațională complexă și integrată, introdusă în procesul educațional-terapeutic în școlile pentru copii cu cerințe educative speciale începînd cu 1992, este organizată după o concepție modulară și este structurată în patru arii de dezvoltare: fizică, perceptivă, intelectuală, personală și socială. Cele cinci module, terapia cognitivă, terapia ocupațională și psihoterapia de expresie, terapia psihomotricității și abilitatea manuală, autonomia personală și socială și ludoterapia se găsesc într-o relație de interdependență. Abordarea intermodulară și intramodulară a programului educațional terapeutic conferă acestuia un caracter complex, cât și unul integrativ și impune ca activitățile educațional terapeutice să fie organizate în viziunea educației integrate.

Integrarea se referă la admiterea persoanei cu handicap în cadrul unei comunităţi largi, fără manifestarea vreunei discriminări în ceea ce priveşte accesul liber, exprimarea personală, exercitarea unor drepturi şi obligaţii egale sau dezvoltarea şi afirmarea individuală, conform capacităţilor, trebuinţelor, opţiunilor şi aspiraţiilor acesteia.

Unul dintre aspectele integrarii este aspectul social. Integrarea sociala presupune stabilirea acelor tipuri de relații în comunitate care să nu excludă persoana cu handicap de la viața socială obișnuită.

În contextul necesității integrării copiilor cu nevoi speciale o importanță deosebită are accesibilizarea  tehnologiilor prin utilizarea platformelor dedicate. Acestea îmbină spațiile fizice și digitale, dezvoltă abilitățile și fixează cumulul de cunoștiințe dobândite prin mijloace formale, non-formale și informale.

Pe de altă parte, din cauza deficienței elevii cu nevoi speciale nu reușesc să țină pasul cu tehnologia modernă acest lucru provocându-le scăderea motivației de adaptare sau chiar renunțare. Scenariile didactice create prin utilizarea platformei BEACONING, implică domeniile din STEM și își propun să ajute și să consolideze abilitățile de bază ale elevilor care se confruntă cu dificultăți iar maniera de abordare a jocurilor contribuie la creșterea motivației scăzute de învățare a elevului și chiar la părăsirea timpurie a școlii.

 

În colaborare cu Nămolovan Georgeta, Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de auz ”Sfânta Maria”. 

 

Bibiografie:

 

  1. Cristian B. Buica, Bazele defectologiei, Editura Aramis, 2004, https://bbcristian.files.wordpress.com/2012/03/bazele-defectologiei-2004.pdf;
  2. Alois Gherguț, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii de educație integrate., Polirom 2001;