BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualized, Pervasive and Gameful Learning) jest projektem badawczo-innowacyjnym realizowanym w ramach programu europejskiego Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu to 5.9 mln funtów. Projekt realizowany jest od stycznia 2016 i znajduje się obecnie na półmetku, przechodzi w fazę pilotów, w których weźmie udział ponad 5000 uczestników z Unii Europejskiej i krajów współpracujących. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Całkowity budżet programu do wykorzystania w latach 2014-2020 wynosi prawie 80...