UTILITATEA APLICAȚIILOR PLATFORMEI BEACONING ÎN EDUCAȚIA REMEDIALĂ A ELEVILOR DEFICIENȚI SENZORIAL

UTILITATEA APLICAȚIILOR PLATFORMEI BEACONING ÎN EDUCAȚIA REMEDIALĂ A ELEVILOR DEFICIENȚI SENZORIAL

UTILITATEA APLICAȚIILOR PLATFORMEI BEACONING ÎN EDUCAȚIA REMEDIALĂ A ELEVILOR DEFICIENȚI SENZORIAL

Scopul educației remediale constă în stimularea finalizării învațământului obligatoriu (prevenirea abandonului școlar) şi îmbunătățirea ratei succesului școlar pentru copiii din grupurile dezavantajate.

Obținerea de rezultate și finalități educaționale pozitive necesită modificarea comportamentului elevului față de activitatea de învățare. Reușita acestei acțiuni depinde de modificările comportamentale ale profesorului care să încurajeze elevul să-și schimbe atitudinea față de învățare. Managementul activităților de disciplinare pozitivă atât a elevilor deficienți senzorial cât și a celor cu tulburări de comportament este corelat cu tactul pedagogic și implică acțiuni remediale în funcție de particularitățile de vârstă sau de cele individuale ale elevilor precum și din punct de vedere al temperamentului acestora.

În acest sens, aplicațiile platformei Beaconing vin în întâmpinarea cerințelor profesorilor, de stabilire a priorităților de acțiune în vederea obținerii unui progres școlar, cât și a nevoilor elevilor, prin asigurarea unui feed-back permanent pe parcursul desfășurării activităților de remediere.

Aplicațiile platformei Beaconing integrează cu succes planuri de lecții și oferă elevilor o privire de ansamblu asupra celui mai bun răspuns, asupra punctelor slabe de acoperit cât și asupra celor mai bune îmbunătățiri până la un anumit moment. Secțiunea de ”Accesibilitate” reprezintă partea individualizată, astfel acoperind nevoile /dificultățile/particularitățile elevilor deficienți (zoom, font color, line spacing, character spacing, screen tint, background theme, reading bar, click to speak, magnifier). Platforma cuprinde aproximativ 40 minigames editabile cu aplicații directe în STEM:

– jocuri de tip ”Quest”, care au la bază un personaj care pe măsură ce jocul avansează primește diferite misiuni;

– jocuri de tip ”Generic Quiz Game”, care folosesc GPS-ul dispozitivelor mobile astfel putându-se seta misiuni și quest-uri;

– jocuri de tip”Match it!”

– jocuri de tip ”Drag it!”;

– jocuri de tip”Follow the path!”

O importanță deosebită o are secțiunea ”Editare activitate” întrucât cuprinde o diversitate de opțiuni necesare unui feed-back eficient (nume, temă, limbă, descriere, timp, materie, nivel, scor minim, pauză de joc).

Prin acest tip de jocuri elevii îmbrășișează un mod de învățare eficient întrucât fac diverse conexiuni între discipline sau subiecte, intervine cooperarea, lucrul în echipă și pot aborda diverse strategii de rezolvare a taskurilor, totdată cu implicarea activă în învățare datorită propriei motivații de învățare.

Aplicațiile platformei Beaconing acoperă principalele obiective de referință pentru formarea și dezvoltarea psiho-motricității elevilor: coordonare oculo-motorie, conduite perceptiv-motrice de bază (culoare, formă, mărime), orientare, organizare, structurare spațio-temporală, stimulează dezvoltarea intelectuală prin exersarea și dezvoltarea proceselor psihice și valorifică structurile psiho-individuale ale acestora în conduite independente.

 

În colaborare cu Nămolovan Georgeta, Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de auz ”Sfânta Maria”. 

 

Bibliografie:

Anexa 2 la Ordinul MECT nr. 5234/01.09.2008, Programa școlară clasele I-X-a, Aria curriculară ”Terapia educațională complexă și integrată”