O posibilă cooperare cu TeSLA

O posibilă cooperare cu TeSLA

O posibilă cooperare cu TeSLA

In cadrul evenimentul DG Connect din Luxemburg (27 martie 2017) am discutat cu colegii din proiectul TeSLA finanțat de H2020 despre o posibila cooperare Proiectul se axeaza in principal pe e-evaluare si ar putea oferi perspective asupra părții de evaluare a ceea ce facem în Beaconing. Informațiile despre proiect sunt prezentate mai jos.

Proiectul TeSLA oferă instituțiilor de învățământ un sistem adaptiv si de incredere destinat e-evaluarii în medii on-line și mixte. Acesta va sprijini atât evaluarea continuă, cât și cea finală, pentru a îmbunătăți nivelul de încredere al studenților, profesorilor și instituțiilor. Sistemul va fi elaborat ținând seama de agențiile de asigurare a calității în domeniul educației, confidențialității și eticii și a cerințelor educaționale și tehnologice din întreaga Europă.
Sistemul TeSLA va urma standardele de interoperabilitate pentru integrarea în mediul de învățare diferit și va fi dezvoltat pentru a reduce restricțiile actuale ale spațiului fizic și de timp în predare și învățare.
Având în vedere acțiunea inovatoare a proiectului, golul actual în e-evaluare și numărul tot mai mare de instituții interesate să ofere educație online, proiectul se va axa pe piloți la scară largă pentru a evalua și asigura fiabilitatea sistemului TeSLA.

Vizitați site-ul oficial