Universități și institute de cercetare implicate în BEACONING

Universități și institute de cercetare implicate în BEACONING

Universități și institute de cercetare implicate în BEACONING

Din consorțiul proiectului fac parte următoarele entități care susțin componenta de analiză: COVUNI – Coventry Univeristy, HWU – Herriot-Watt University, BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH, INESC TEC Porto – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores și UCM – Universidad Complutense de Madrid.